تبلیغات
نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاریخ پرینت كارت و زمان‌ برگزاری آزمون استخدامی پزشکان متخصص در دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی سال 1396

         


بدینوسیله به اطلاع كلیه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون استخدامی پزشکان متخصص در دانشگاه­های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی-درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال 1396 که درتاریخ مقرر(درمحدوده زمانی 96/08/25 تا 96/09/01 ) در آزمون مذکور ثبت نام نموده اند، می‌رساند كه آزمون ذیربط صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 در 5 شهرستان كشور به شرح جدول شماره یک مندرج دراین اطلاعیه برگزار می‌شود.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت كارت شركت در آزمون

لینك مربوط به كارت و برگ راهنمای شركت در آزمون از روز سه‌شنبه 96/10/19 بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت كارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و هم چنین اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامی است.

ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5 ، 6 ، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18 و 19 (شامل: نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، كدملی، سهمیه 25 درصد ایثارگران، سهمیه 5 درصد ایثارگران، داوطلب بومی، حالت بومی، نوع بومی، وضعیت فعلی طرح مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل آخرین مقطع تحصیلی) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذكور حداكثر تا تاریخ 96/10/22 منحصراً به سایت این سازمان به نشانی فوق در قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایید و درصورتی كه نسبت به بندهای 3، 7، 8، 9، 16، 17و21 (جنس، دین، معلول عادی، نیازمند منشی، مقطع تحصیلی، عنوان رشته تحصیلی و اولویت انتخابی) معترض می‌باشید ضروری است در روز پنجشنبه مورخ 96/10/21 از ساعت 8:30 الی 12:00 و 14:00 الی 17:00 با همراه داشتن مدارك مربوطه (كارت ملی واصل شناسنامه عكسدار) به نماینده این سازمان مستقر در  باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 اطلاعیه پرینت كارت شركت در آزمون مندرج در سایت سازمان مراجعه نمایید. در غیر این صورت مطابق ضوابط عمل خواهد شد.

تذكر مهم درخصوص سهمیه 25 درصد ایثارگران: داوطلب گرامی متقاضی استفاده از سهمیه 25 درصد ایثارگران توجه داشته باشند سهمیه مندرج بر روی كارت شركت در آزمون آنها براساس اطلاعات تكمیلی مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام (خوداظهاری) در نظر گرفته شده است و درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه مورد نظر در مراحل بعدی برای آنها اعمال می‌گردد. در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.

2- چنانچه عكس الصاقی به كارت ورودی داوطلب با چهره وی مغایرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملی یا شناسنامه عكسدار برای اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص مراجعه نمایند. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

3- چنانچه عكس روی كارت داوطلب دارای اشكالاتی از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و یا اشتباه عكس می­باشد ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4×3 و كارت ملی یا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده این سازمان در باجه‌ی رفع نقص مراجعه نمایند. موضوع را پیگیری نموده تا مشكل برطرف گردد. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

4- چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص مراجعه نمایید و موضوع را پیگیری نموده تا مشكل برطرف گردد.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكمیل گردیده، در نظر گرفته شده است.

تذكر: داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شركت در آزمون كه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

در صورت بروز اشكال در تهیه پرینت كارت شرکت در آزمون و یا مشاهده مغایرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامی و یا هریك از موارد مندرج در بند «ب» فوق، داوطلبان می‌توانند از ساعت 8:30 الی12:00 صبح و 14:00 الی 17:00 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 96/10/21 به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (مطابق جدول شماره 2 ذیل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.

د- زمان و محل برگزاری آزمون

آزمون کلیه داوطلبان صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 برگزار می‌گردد و فرآیند برگزاری آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم­ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، لذا كلیه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند. آدرس محل برگزاری آزمون بر روی پرینت كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گردیده است.

هـ - تذكرهای‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار الزامی است.

2- در ورودی ِحوزه­های امتحانی رأس‌ ساعت‌ 08:00 (هشت) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و یك سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

4- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می گردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

5- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله كیف دستی، ساك دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اكیداً خودداری نمایند. بدیهی است كه به همراه داشتن هر كدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رفتار خواهد شد.

در خاتمه اضافه می‌نماید كه داوطلبان در صورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج­شنبه 96/10/21 همه روزه بغیر از ایام تعطسل و در وقت اداری با بخش پاسخگویی اینترنتی این سازمان و یا شماره ‌تلفن ‌42163-021  در میان بگذارند.

 جدول شماره 1- شهرستان محل برگزاری آزمون  استخدامی پزشكان متخصص وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكی  سال 1396 براساس استان محل اقامت داوطلبان

استان محل برگزاری

نام شهرستان محل برگزاری آزمون

استان محل اقامت

آذربایجان شرقی(10)

تبریز(1012)

كلیه داوطلبان استانهای آذربایجان شرقی(10)، آذربایجان غربی(11) و اردبیل (12)

اصفهان(13)

اصفهان(1310)

كلیه داوطلبان استانهای اصفهان(13)، چهارمحال بختیاری(17) و یزد(39)

تهران(16)

تهران(1607)

كلیه داوطلبان استانهای تهران(16)،خوزستان(21)، زنجان(22)، فارس(25)، قزوین(26)، قم(27)، كردستان(28)، كرمانشاه(30)،كهگیلویه و بویراحمد(31)، همدان(38)، البرز(40)، مركزی(36)، كرمان(29)، لرستان(34)، ایلام(14)، بوشهر(15)، سمنان(23) و هرمزگان(37)

خراسان رضوی(19)

مشهد(1960)

كلیه داوطلبان استانهای خراسان رضوی (19)، خراسان شمالی(20) ، خراسان جنوبی (18)و سیستان وبلوچستان(24)

مازندران(35)

بابلسر(3512)

كلیه داوطلبان استانهای مازندران(35)، گلستان(32)و گیلان(33)

  

 جدول‌ شماره 2- نشانی باجه‌های رفع نقص احتمالی كارت های شركت درآزمون استخدامی پزشكان متخصص وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكی  سال 1396 

نام استان
 محل برگزاری

نام شهرستان
 محل برگزاری

محل رفع نقص كارت

نشانی باجه‌های رفع نقص

آذربایجان شرقی

تبریز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

تبریز: میدان جهاد، نصف راه، انتهای خیابان ورزش

اصفهان

‌ اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: میدان آزادی، خیابان دانشگاه، جنب معاونت آموزشی، ساختمان ستادآزمونها

تهران

تهران

دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

تهران: میدان فردوسی، خیابان انقلاب ، مابین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی ، بن بست شاهرود

خراسان رضوی

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد: بلوار وكیل آباد،روبروی پارك‌ ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی ، مدیریت آموزشی دانشگاه

مازندران

بابلسر

دانشگاه مازندران- بابلسر

بابلسـر: خیابان پاسدران، دانشگاه مازندران، سازمان مركزی دانشگاه

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشوراطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاریخ پرینت كارت و زمان‌ برگزاری آزمون استخدامی پزشکان متخصص در دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی سال 1396 ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر